Techniek

 amsing techniek klein

- verbeteren productieprocessen (sneller, stabieler, minder storingen, minder uitval, betere kwaliteit)

- ontwikkelen productiemethoden en productiemiddelen

- introductie/in bedrijfstelling nieuwe productiemiddelen

- kosten/baten analyses, investeringsvoorstellen

- het leanen van uw produktie, van uw gehele bedrijf, van de gehele produktieketen (lean enterprise)

- het oplossen van complexe problemen m.b.v. six sigma