Energie besparen = reductie CO2-uitstoot

3721 Groeneenergieopwekken klein

- voor bedrijven, scholen, overheidsgebouwen enz.

- geringe investeringen, snelle terugverdiendtijden

- nu ook voor particulieren 

Er zijn vele mogelijkheden om te besparen op het energiegebruik, teveel om hier allemaal te noemen. Vaak zijn de eerste flinke besparingen al te realiseren zonder (groot) te investeren.

1. Inventariseren energieverbruik

Amsing Energie Advies kijkt naar alle facetten van het energiegebruik, dus voor alle energiedragers (aardgas, elektriciteit, diesel, benzine) en voor alle functies. We kijken naar de gebouwen, de verwarmingsinstallaties, de koelinstallaties, de compressoren en alle andere energie gebruikende faciliteiten maar ook naar de productieprocessen en naar het bedrijfswagenpark. We vragen ons bij iedere verbruiker af: is het echt nodig? welke alternatieven zijn er? is het de verbruiker optimaal afgesteld?

2. Inventariseren mogelijkheden reductie energiegebruik

Daarna komen we bij de vraag: hoe kunnen we komen tot verdere structurele reductie van het energiegebruik? Welke mogelijkheden zijn er? Wat zijn de kosten? Wat zijn de terugverdiendtijden? Bij terugverdientijden < 5 jaar is het voor bedrijven verplicht om de maatregel uit te voeren.

3. Inventarisatie mogelijkheden duurzame energie opwekken

Zelf duurzame energie opwekken? Ook hier zijn diverse mogelijkheden. Vaak ondersteund door beschikbare subsidies.

4. Subsidie mogelijk?

Subsidies? Welke mogelijkheden zijn er? Maak er optimaal gebruik van, goed voor uw bedrijf en voor het milieu!

5. Inkoopbemiddeling energie

Goedkoop energie inkopen? Wij wijzen u de weg naar de goedkoopste leveranciers.

 

Ook realisatie

Het signaleren en het in kaart brengen van de mogelijkheden is één maar het realiseren van deze verbetermogelijkheden vraagt ook kennis en kunde. Wij kunnen het geheel voor u verzorgen, u ontzorgen.